Brandmeldinstallaties

Veel mensen denken dat het hen niet overkomt. Toch ontstaat brand vaker dan de meeste mensen denken. Brand veroorzaakt vaak enorme economische en emotionele schade. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om economische schade te beperken en de in het pand aanwezige mensen in veiligheid te kunnen brengen. Voorkomen is veel beter en goedkoper dan blussen.

De veiligheid kan worden vergroot door technische maatregelen te nemen, zoals installatie van goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of sprinklers. Ook organisatorische maatregelen kunnen bijdragen aan meer veiligheid, bijvoorbeeld door het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Voor uw brandveiligheid, zowel technisch als organisatorisch, kunt u terecht bij Ait electra. Wij nemen u graag alle zorgen uit handen.

Noodverlichting

Totale duisternis als gevolg van spanningsuitval kan resulteren in paniek bij de aanwezige mensen, zelfs wanneer ze voldoende zelfredzaam zijn en het gebouw goed kennen. Noodverlichting voorkomt paniek en stelt u instaat uw werkplek of gebouw op een veilige en ordelijke manier te verlaten.

Daarnaast kunnen eventuele werkzaamheden op een veilige manier worden afgerond voordat de arbeidsplaats wordt verlaten. Noodverlichting moet worden aangepast aan het gebouw (grootte, complexiteit, gebruik) en de gebruikers. Afhankelijk van het gebruik en de gebruikers moet noodverlichting op bepaalde plekken worden aangebracht. Vanzelfsprekend moet de noodverlichting kwalitatief hoogwaardig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij Ait Electra werken noodverlichtingsdeskundigen die uitstekend op de hoogte zijn van de wettelijke eisen die aan noodverlichting worden gesteld. Wij helpen u graag bij het bepalen welke noodverlichting geschikt en wettelijk verplicht is en waar deze moet worden aangebracht.

Onderhoud, service en beheer

Onderhoud

Het is wettelijk verplicht om jaarlijkse alle apparatuur die te maken heeft met de (brand)veiligheid te onderhouden. Dit betreft brandmeldinstallaties, blusmiddelen en noodverlichting. Wij zijn uw partner om dit onderhoud voor u te verzorgen.

Beheer

Ait Electra Beschikt over de juiste mensen met de juiste opleiding om het beheer voor u geheel uit handen te nemen. Ons motto is: brandveiligheid, wij ontzorgen. Wij voeren de maandelijks verplichte testen van de apparatuur voor u uit, houden het logboek bij en onderhouden de contacten met brandweer en meldkamer(s).

Service / storingdienst

Met ons servicecontract bieden wij u 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning. Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen van brandweer of verzekering.