Brandmeldinstallatie

onafhankelijk advies inzake brandveiligheid waarbij toetsing van de bestaande situatie dan wel de nieuw/verbouw situatie plaatsvindt aan de wettelijke kaders. Tevens toetsing naar aanleiding begeleiden gehele proces van aanbesteding tot opleveren gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie of onderdelen hiervan. Controleren van Programma’s van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. projecteren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties op plattegrondtekening of controle daarvan. Opleidingen: opleiden en begeleiden van personeel tot beheerder brandmeldinstallatie; conform de NIBHV richtlijnen. Bedrijven en particulieren kunnen onze Inhuur als : Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (PD BMI) Onderhoudsdeskundige Brandmeldi-nstallaties ( Siemens,Esser en Protec) systemen Beheerder Branmeld-installaties. Storingen in de brandmeld-installaties   Uitraad voor uw storingen en dringende zaken 24uur/7dagen per week.